Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při NAUTIS

Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při NAUTIS je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).